As Aloysia in Masaniello furioso

As Aloysia in Masaniello furioso, Staatsoper Stuttgart